Specializujeme se na ukládku betonářské oceli na klíč

Vítáme Vás na stránkach společnosti
JDŠ Group s.r.o.

Společnost J.D.Š. Group s.r.o. vznikla v roce 2004. Byla založena třemi živnostníky, kteří pracovali 8 let v oboru. Postupně firma nabývala na objemu vzhledem k velikosti zakázek. Dnes společnost disponuje cca 40-ti kmenovými zaměstnanci.Naše činnost se specializuje na ukládku betonářské oceli na klíč - tzn. zákazníkovi uložíme betonářskou ocel dle projektové dokumentace, včetně distančních podložek a vázacího drátu. Výjimkou nejsou ani práce související s ukládkou betonářské oceli např. montáž B-systému a comaxu. A v neposlední řadě dokážeme také s naší partnerskou společností Armogroup s.r.o., která se specializuje na výrobu betonářské oceli, kompletně dodat na stavbu požadovanou betonovou ocel.


Náš klíčový partner

Nejvýznamnější objednatelé v ČR